Studnie głębinową można pogłębić poprzez wywiercenie w niej głębszego otworu o ile średnica jest na tyle szeroka, że można ją pogłębić. W przypadku gdy średnica studni jest zbyt mała, należy rozwiercić rury plastikowe, tak aby je całkowicie usunąć.

Studnie kopaną można pogłębić, o ile nie była wcześniej pogłębiana i nie jest wykonana z cembrowiny kamiennej. Studnię z kręgów betonowych, można pogłębić poprzez zastosowanie kręgów łączonych (zwanych ćwiartkami).

Do pogłębienia studni można zastosować kręgi i rury perforowane o mniejszej średnicy niż te obecne.