Wodę na działce można szukać na wiele sposobów. Najstarszy z nich to szukanie żył wodnych i cieków za pomocą różdżki hiszpańskiej, wahadełka lub gałązki brzozy w kształcie litery V. Ten sposób szukania wody nazywamy radiestezją albo różdżkarstwem, jest bardzo skuteczny i stosowany na całym świecie ponieważ działa na każdym terenie.

Kolejny ze sposobów szukania wód podziemnych to szukanie wody metodą elektrooporową za pomocą elektrod montowanych na działce zespolonych z komputerem. Fala elektryczna wysyłana w głąb ziemi załamuje się na wodzie i na wykresach widzimy przybliżoną głębokość. Taka metoda poszukiwania wody nie sprawdza się w każdym terenie i jest kosztowna.

Istnieje też metoda poszukiwania wody elektrosejsmicznie, która ma podobne działanie jak elektrooporowa na zasadzie fali. W tej metodzie wykorzystujemy dwie elektrody połączone z komputerem i na zasadzie uderzenia dużym młotem w metal leżący na ziemi wywołujemy fale, która załamuje się na wodzie. Jest to metoda mało efektywna ale również skuteczna w niektórych rejonach Sląska i Małopolski.

Można również szukać wodę na podstawie map hydrogeologicznych Polski.Należy zadzwonić lub wysłać zapytanie do firmy wiertniczej działającej na danym terenie i zapytać czy występują warstwy wodonośne i na jakiej głębokości. Nasi hydrogeolodzy w firmie Hydroodwierty takiej informacji udzielają bezpłatnie.

Jak sprawdzić na jakiej głębokości znajduje się woda?

Głębokość występowania warstw wodonośnych, cieków i żył wodnych można sprawdzić:

  • Kontaktując się z hydrogeologami, którzy sprawdzą na mapach hydrogeologicznych Polski czy woda występuje i na jakiej głębokości
  • Wykonując badanie radiestezyjne
  • Wykonując badanie elektrooporowe
  • Wykonując badanie elektrosejsmiczne