W pierwszej kolejności należy wykonać badanie wody bakteriologiczne i fizykochemiczne, aby określić z czego pochodzi zapach w wodzie. Niewłaściwy zapach może pochodzić z przekroczonej ilości żelaza, manganu, występującego w złożu siarkowodoru lub nadmiernej bakteriologi.

Zapach można usunąć poprzez zastosowanie filtrów z węglem aktywnym, stacji uzdatniania wody lub napowietrzania w celu usunięcia siarkowodoru. Doborem właściwych urządzeń zajmują się technicy od uzdatniania wody.