Przez ostatnie kilka lat pogoda w naszym kraju stała się bardzo zróżnicowana, intensywne opady deszczy przeplatane są długimi okresami suszy. Wpływa to niekorzystnie na ilość dostępnej wody, widać to szczególnie w rolnictwie i sadownictwie, gdzie jej ograniczenie przekłada się na mniejsze zbiory. Aby minimalizować skutki suszy konieczne jest regularne nawadnianie zbiorów. W mniejszych gospodarstwach wykorzystuje się do tego ludzi lub beczkowozy, jednak jest to metoda czasochłonna i nieefektywna, z uwagi iż wodę najczęściej pobiera się ze zbiorników lub bezpośrednio z sieci wodociągowej, generuje to dodatkowe koszta.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, może okazać się budowa studni głębinowej w obszarze gdzie zapotrzebowanie wody jest największe. Zastosowanie odpowiedniej pompy i średnicy zapewni dużą wydajność a zarazem niski koszt eksploatacji studni. To zdecydowanie szybszy i prostszy proces nawadniania zbiorów, a jednorazowa inwestycja we własne ujęcie wody w formie studni głębinowej szybko nam się zwróci, dając poczucie bezpieczeństwa podczas kolejnych suszy.