Bielsko-Biała jest jedną z tych miejscowości Śląska gdzie studni głębinowych wiercimy najwięcej. W obecnych czasach wielu mieszkańców Bielska decyduje się na wiercenie studni. Posiadając nawet własne ujęcie wody z wodociągów miejskich po to aby obniżyć swoje rachunki za wodę. Powstaje też wiele nowych domów, których inwestorzy decydują się na budowę własnego ujęcia wody.

17 czerwca wykonana została nowa studnia głębinowa na zlecenie mieszkańca kamienicy dzielnicy Bielska-Białej. Prace przebiegły szybko bo studnia była płytka zaledwie na 20 metrów. Zostały zamontowane w niej filtry, rury do wody pitnej z polipropylenu, w dolnej części został wsypany żwir filtracyjny a w górnej części wykonaliśmy korek zabezpieczający przed napływem wód gruntowych.

Wody było tak dużo, że postanowiliśmy zarurować otwór wiertniczy rurami 120 mm. Teraz można będzie z niej korzystać zarówno do podlewania jak i celów sanitarnych. Zapraszamy mieszkańców powiatu bielskiego do zapoznania się z ofertą studni Bielsko-Biała.