Końcem lipca 2020 roku zawitaliśmy do Szczyrku mając w planach realizację studni głębinowej z jej przyłączem do budynku. Już na etapie wyznaczania miejsca do odwiertu zdawaliśmy sobie sprawę z dużego pochylenia terenu, co znacząco utrudniało prawidłowe ustawienie wiertnicy. Aby wykonać odwiert studni głębinowej, maszyna musi znajdować się w idealnym poziome. Jest to niezbędne, by wykonać prawidłowe wiercenie poziome.

Jak widać na przedstawionych obok zdjęciach, wymagało to odpowiedniego wyrównania gruntu. Następnie teren został utwardzony, a pod wsporniki wiertnicy standardowo podłożyliśmy drewniane belki. Po tych początkowych problemach, kolejne procesy tworzenia studni głębinowej w Szczyrku odbyły się bez większych trudności.