Wiercimy studnie głębinowe na terenach Śląska i Małopolski już prawie od trzydziestu lat. W tym czasie zdobyliśmy wystarczające doświadczenie aby móc określić profil geologiczny gruntów występujących w danym terenie i głębokości na jakiej powinna znajdować się woda. Pozwala nam również na określenie średnicy wiercenia i stosowanych rur do wody pitnej.

Studnia głębinowa w tej realizacji została wywiercona w miejscowości Bielsko Biała i jej głębokość to 30 metrów. Odwiert studni został wykonany w dzielnicy Bielska Białej Lipnik,a woda z odwiertu została wykorzystana do nowo budowanego domu w celach sanitarnych i do podlewania ogrodu.

Właściciel nieruchomości w przyszłości planuje wykorzystać dodatkowo wodę ze studni głębinowej do napełniania basenu kąpielowego. Wydajność studni głębinowej była tak duża, że z pewnością starczyło by jej na kilkanaście budynków. Studnia została wyposażona w niezbędne akcesoria i zespolona z budynkiem. Zamontowany kran służy teraz budowlańcom do korzystania z niej bez ograniczeń.

Inwestor planuje, że po miesiącu zleci przebadanie wody z niej pochodzącej. Wyniki fizykochemiczne dla studni wykonanych przynajmniej miesiąc wcześniej są stabilne i nie trzeba ich ponawiać. Przedwczesne badanie może spowodować że mangan i żelazo się zmienią, a wynik nie będzie dokładny.