Z racji położenia Jeleśni, większość studni wykonywanych na tym terenie jest realizowanych przez nasz oddział Polskie Studnie. Jest to spowodowane faktem, iż ich siedziba mieści się w Żywcu, więc jest po prostu bliżej niż z Bielska-Białej. Wraz ze zwiększoną ilością zleceń w danym regionie, nasze zespoły wymieniają się miedzy sobą, tak aby była zachowana ciągłość pracy.

Posiadamy wspólną bazę dokumentacji z odwiertów, więc możemy się przygotować przed przybyciem na miejsce. Studnie głębinowe Jeleśnia wykonujemy już od kilkudziesięciu lat, więc nasze archiwum jest dosyć rozbudowane i zawiera dziesiątki pozycji różnorodnych usług studniarskich w regionie.