Odwiert studni głębinowej w Jeleśni z dnia 29 września 2022 roku rozpoczęliśmy od analizy map hydrogeologicznych oraz archiwalnych zleceń. Uzyskane informacje pozwoliły hydrogeologowi na dobór najlepszej metody oraz średnicy wiercenia studni. Ten rodzaj ujęcia wody charakteryzuje duża głębokość około 30 metrów. Uzyskiwana z niego woda pochodzi z warstwy wodonośnej wód podziemnych. Zabezpieczona jest ona przed napływem wód gruntowych oraz innych zanieczyszczeń.

Uzyskana woda z odwiertu studni głębinowej jest całkowicie naturalna. Doskonały zapach i smak pozbawiony chloru satysfakcjonuje mieszkańców. Po wykonaniu odpowiednich badań można pić wodę prosto z kranu. Ponadto jest ona całkowicie darmowa, a jedyny koszt jaki jest to utrzymanie studni. Zazwyczaj nie przekracza 10 złotych miesięcznie.