Wysoko w górach w miejscowości Bielsko Biała powstała kolejna studnia głębinowa na potrzeby domu jednorodzinnego. Dom miał zapotrzebowanie na wodę około 500 litrów na dobę według informacji przekazanej przez inwestora, że tyle zużywa. Do wykonania odwiertu zastosowaliśmy 27 metrów rury osłonowej, która została zdemontowana po włożeniu rur spożywczych do wody pitnej. Zdemontowanie rury osłonowej pozwoliło inwestorowi na zaoszczędzenie 2.700 zł, a w studni został wykonany korek specjalistyczny, który chroni studnie głębinowe Bielsko-Biała przed napływem wody gruntowej.

Korki wykonujemy stosując kompaktonit, wertonit lub betonit. W tej studni wierconej został zamontowany betonit ponieważ występowały podczas wiercenia łupki a betonit jest produkowany na bazie łupku. W odwiercie zostały zastosowane rury 120 mm większe niż standardowe, zaletą jest większa pojemność, większy napływ wody do studni i pasuje każda pompa bo średnica wewnętrzna ma powyżej czterech cali.

Dodatkowo studnia wiercona większą średnicą nie wymaga regeneracji i czyszczenia. Po wykonaniu pompowania pomiarowego okazało się, że studnia ma o wiele większą wydajność niż ta żądana przez inwestora i że mogło by z niej skorzystać więcej domów. Kolejny etapem było wykonanie wykopu i zamontowanie w nim kabla specjalistycznego i rury tłocznej, po czym wykonanie nowej hydroforni i zespolenie z instalacją wewnętrzną.

Po zbadaniu wody okazało się, że jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga uzdatnienia.Wszystkie dopuszczalne parametry były w normie i można ją pić bezpośrednio z kranu bez przegotowania. W razie potrzeby Hydroodwiety zajmują się uzdatnieniem wody, poprzez zastosowanie lamp UV do neutralizacji mikrobiologicznej i filtrów lub stacji uzdatniania wody, jeżeli w wodzie występują przekroczenia fizykochemiczne.