Brenna – to jedna z tych miejscowości, w której wykonujemy najwięcej studni kręgowych i głębinowych. Nasz hydrogeolog posiada dużą wiedzę o tym terenie, zdobytą podczas wcześniejszych odwiertów w tej okolicy. Doskonale zna występujący tutaj przekrój geologiczny, na tej podstawie dobiera odpowiednią metodę i średnicę wiercenia, która pozwoli zbudować wydajną studni głębinową dla domu jednorodzinnego w Brennej.

W przypadku ryzyka napływu wód gruntowych, wymagane jest zastosowanie rury osłonowej, która zwiększy ostateczny koszt studni. Na dzień dzisiejszy, koszt wykonania metra studni głębinowej wraz z materiałem rozpoczyna się od 200 zł za średnicę rury spożywczej 115 ml.