Proces wykonywania studni głębinowej rozpoczyna się od szczegółowych analiz map hydrogeologicznych przez naszego geologa. W większości przypadków na tej podstawie określa w którym miejscu znajduje się woda i oznacza miejsce odwiertu.

Czasem zdarza się, że na mapie brakuje informacji na temat położenia wody w danym regionie, wtedy wymagane są szczegółowe badania w poszukiwaniu wody na działce. W Małopolsce i na Śląsku używa się do tego 3 metod badań: elektro-sejsmiczne, elektrooporowe lub radiestezyjne. Najczęściej wykonywane jest badanie radiestezyjne ponieważ ma najwyższą, aż 99% skuteczność i nie wymaga dużej działki jak w przypadku badań elektrooporowych (minimum 50 arów), a zarazem jest skuteczniejsze od elektro-sejsmicznego (60% skuteczności).