W Wiśle studnie głębinowe wykonuje się zazwyczaj o średnicy 115 lub 120 mm. Taki rozmiar rury spożywczej w zupełności wystarcza do standardowego zapotrzebowania domów w wodę pitną z własnego ujęcia wody. Koszt odwiertu w takiej średnicy wynosi w granicach 200-220 zł za metr bieżący. W przypadku zwiększonej ilości potrzebnej wody stosuje się również rurę o średnicy 160 mm. Jednak, gdyby nadal było to za mało to posiadamy możliwość wywiercenia studni jeszcze większymi średnicami.

Wykonaną studnię głębinową w Wiśle zabezpieczamy przed napływem wód gruntowych oraz zapewniamy jej pełną hermetyczność. Stosuje się kompaktonit lub weronit plus do tego zabezpieczenia w formie cementacji lub inekcji otworu. Posiadając szczelną studni jesteśmy pewni, iż do naszej wody nie dostanie się żaden niepożądany element, zapewniając w ten sposób jej czystość a po badaniach wody możliwość bezpośredniego spożycia.