Wykonaliśmy kolejne zlecenie w piątek, 14 lipca 2023 roku, które polegało na odwiertach i wykonaniu studni głębinowej w Ustroniu. Nasz zespół hydrogeologów posiada szczególną znajomość map tego miasta, ponieważ realizujemy tu wiele zleceń, zwłaszcza na jego obrzeżach. W tym konkretnym przypadku klient chciał korzystać z wody ze studni do celów domowych, aby oszczędzać więcej pieniędzy i mieć dostęp do lepszej jakości wody.

Zazwyczaj głębokość studni głębinowej wynosi do 30 metrów, ponieważ wykonywanie odwiertów powyżej tej głębokości wymaga dodatkowych zezwoleń i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeśli istnieje potrzeba wykopania studni głębiej niż 30 metrów, konieczne jest opracowanie projektu robót geologicznych, uzyskanie zezwolenia wodno-prawnego, opracowanie operatu, przeprowadzenie pomiarów pompowania oraz przeprowadzenie analizy wody. Oczywiście, jeśli takie formalności są wymagane, nasi geolodzy i hydrogeolodzy zajmą się wszystkimi niezbędnymi procedurami.