W miejscowości Czernichów niedaleko Międzybrodzia Bialskiego i Żywieckiego otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z uzbrojeniem i budową hydroforni.

Jako pierwszy etap został wykonany odwiert studni w który skład wchodziło:

  • wywiercenie studni,
  • zarurowanie otworu wiertniczego,
  • wykonanie uzupełnienia żwiru filtracyjnego i zabezpieczeń przed napływem wody gruntowej.

W drugim etapie zostały wykonane prace takie jak: uzbrojenie studni w pompę, studzienki, rurociąg tłoczny i budowę hydroforni.

Właściciel nowo budowanego domu mógł się cieszyć własną wodą. Inwestor został przeszkolony co do prawidłowej obsługi zainstalowanych urządzeń a
otrzymawszy od hydraulika instrukcje serwisowania przyłącza wodnego, postanowił serwis przeprowadzać okresowo samemu.

W rejonie Międzybrodzia Bielskiego i żywieckiego występują wody głębinowe dobrej jakości i nie przeważnie nie wymagają uzdatnienia.