Na etapie remontu starodawnego domu w Międzybrodziu Bialskim podjęto decyzję o podłączeniu budynku pod własne ujęcie wody, którym będzie studnia głębinowa. Po przeanalizowaniu map hydrogeologicznych nasz specjalista wyznaczył miejsce odwiertu studni. Na tej podstawie nasz zespół wiertniczy udał się w to miejsce i rozpoczął proces wykonania studni głębinowej w Międzybrodziu Bialskim.

W tym regionie, większość studni wykonuje się do głębokości 30 metrów, gdyż wtedy nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Po przekroczeniu tej głębokości wymagane jest sporządzenie projektu robót geologicznych i operatu, trzeba uzyskać zezwolenia wodno-prawne i przeprowadzić pompowania pomiarowe a próbkę wody przekazać do badania. To dodatkowy koszt na poziomie 5-7 tys złotych. Oczywiście nasza firma pomaga w wykonaniu tych rzeczy.