Studnia w Suchej Beskidzkiej zrealizowana została w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Praca od samego początku nie sprawiała nam problemów. Odpowiednie przygotowanie do pracy, wybór miejsca, średnicy oraz głębokości odwiertu sprawdził się i w studni znalazła się woda. Następnie zabezpieczyliśmy ją hermetycznie przed napływem wód gruntowych, aby jej czystość, trwałość i funkcjonalność były na dziesiątki lat. Po zakończonym zleceniu dodatkowo zapewniliśmy dwuletnią gwarancję oraz późniejszy serwis.

W naszej ofercie poza odwiertem studni głębinowej w Suchej Beskidzkiej, realizujemy również studnie kręgowe. Są one nie głębsze niż 10 metrów i wykonywane są na ciekach wodnych zwanych żyłami wodnymi, które mieszają się z wodami gruntowymi. Oznacza to, że woda ze studni kręgowych jest niezdatna do picia w porównaniu ze studniami głębinowymi, w których woda ma doskonałą jakość.