Wywiercanie wraz z podłączeniem studni w Bielsku wykonaliśmy w dniu 10 kwietnia 2021 roku. Celem naszego klienta, było użytkowanie na co dzień z jakościowej i zdrowej wody, której cena jest zdecydowanie mniejsza od wodociągowej. W Bielsku rozpoczęliśmy pracę od odwiertu, który przebiegł szybko, następnie zabezpieczenie studni przed wodami gruntowymi i niepożądanymi substancjami w efekcie dało doskonały efekt. Kolejnym krokiem było podłączenie ujęcia wody do instalacji domowej.

Jakość wody pochodzącej, jaką oferuje studnia w Bielsku jest doskonała. Realizujemy studnie kręgowe oraz studnie głębinowe, które są zdecydowanie lepsze pod względem jakości i czystości wody. Wodę pobiera się w tym przypadku z warstwy wodonośnej wód podziemnych. W celu poprawienia jakości pod względem bakteriologicznym studnie można również zabezpieczyć przed wodami gruntowymi oraz wieloma innymi niepożądanymi substancjami.