Po dotarciu we wskazaną lokalizację w Bielsku, nasz zespół wiertniczy przystąpił do pierwszego etapu odwiertu studni głębinowej, którym jest odpowiednie rozłożenie i zabezpieczenie sprzętu wiertniczego. Z informacji uzyskanych od klienta, dowiedzieliśmy się, że studnia będzie służyła do dostarczenia wody do domku letniskowego położonego na tej działce.

To bardzo popularna metoda na własne ujęcie wody pitnej w przypadku takich realizacji. Dzięki czemu nie trzeba podciągać wody z sieci wodociągowej, co pozwala na znaczne oszczędności w sezonie, w którym domek jest niezamieszkany. Według naszych obliczeń koszt związany z użyciem wody ze studni przez rok wynosi tyle ile miesięczny rachunek za wodę z sieci wodociągowej.