Żywiec to miasto w którym profil geologiczny gruntu występuje przeważnie jako pokłady glin, żwirów, łupku i iłu. Nasza firma wykonała w Żywcu wiele odwiertów studni głębinowych w których występowały różne napływy wody. Były to napływ rzędu 50-5000 litrów na godzinę.

Kilka wykonanych studni wierconych było zupełnie bez wody. Od pewnego czasu jeżeli z map hydrogeologicznych Żywca wynika, że w danym miejscu może nie być wody staramy się ją zlokalizować poprzez dodatkowe badania. Wówczas występuje większa szansa na jej uzyskanie.

Studnia głębinowa na filmie obok była wiercona do celów budowlanych na niezagospodarowanej działce. Woda, która wypływa z urządzenia wiertniczego pokazała się dopiero na 27 metrze.

Studnia po zakończeniu prac wiertniczych została zabezpieczona a w kolejnych dniach uzbrojona w pompę głębinową, studzienkę, złącze hermetyczne, rurę tłoczną, kabel specjalistyczny prądowy, linkę ze stali nierdzewnej i inne części. Po wykonaniu uzbrojenia studni można ją używać do celów budowlanych lub podlewania działki