Ta realizacja dotyczy wykonania studni głębinowej z przyłączem dla domu jednorodzinnego w Brennej. Koszt każdego wykonania studni określamy indywidualnie, gdyż na ostateczną cenę wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim zależy to od średnicy i metody wiercenia, zamontowanych rur osłonowych i do wody pitnej oraz projektu i niezbędnych formalności.

Orientacyjny koszt wykonania studni głębinowej w Brennej można sobie obliczyć samemu korzystając z przygotowanego cennika. Dla studni o głębokości powyżej 23 metrów ten koszt oblicza się na podstawie metrów bieżących. Poniżej tej głębokości kwota jest stała i oscyluje w granicach 5000 zł, z uwagi na stałe koszty związane z wykonaniem studni głębinowej.