W tym zleceniu klienta już na etapie budowy swojego domu zażyczył sobie wykonanie studni głębinowej na działce w Międzybrodziu Żywieckim i podłączenie jej z budową. W tym regionie cena odwiertu studni głębinowej rozpoczyna się od 150 zł wraz z niezbędnym materiałem. Jednak jeżeli głębokość studni zostanie określona na głębokość mniejszą niż 23 metry, to w takim przypadku stosuje się stałą kwotę 5000 zł.

Metodę oraz średnicę wiercenia dobiera zatrudniony przez naszą firmę hydrogeolog. Określa on również czy na działce znajduje się woda, na jakiej głębokości występuje oraz jaki jest przekrój geologiczny gruntu. To bardzo ważne informacje, na podstawie których jesteśmy w stanie określić wydajność studni w Międzybrodziu Żywieckim, eliminując w ten sposób niepożądane problemy. W przypadku gdy nie wymaga się rury osłonowej, koszt całkowitej inwestycji spada o kilka procent.