Szczyrk piękna miejscowość turystyczna słynąca z wielu kilometrów tras narciarskich. Miejscowość znana mi doskonale bo się w niej urodziłem, uczęszczałem do szkoły podstawowej i wykonałem tam pierwszą studnie tradycyjną kręgową kopaną ręcznie.

Od 30 lat zajmuje się usługami związanymi z kopaniem i wierceniem studni głębinowych i w tym czasie wykonaliśmy parę tysięcy studni. W Szczyrku woda występuje prawie wszędzie i jest dobrej jakości. Podczas wiercenia lub kopania można zaobserwować pokłady takie jak łupki, żwiry, gliny i z najwięcej występujących skał piaskowych i siwych bardzo twardych.

Największe problemy z uzyskaniem wody występują w rejonie Podmagury i Małego Skrzycznego ponieważ w ziemi są tam bardzo duże spękania skał co powoduje, że potrzeba jest osłaniania otworu wiertniczego dużą ilością rury osłonowej. Rury osłonowe można zostawiać w ziemi ale jeśli nie jest to wymagane można je zdemontować co spowoduje, że za wywiercenie studni zapłacimy dużo mniej. Głębokości studni w Szczyrku są różne, jeżeli chodzi o studnie tradycyjne kręgowe to najwięcej wykonaliśmy ich na głębokość 6-9 metrów a z kolei studnie głębinowe wiercone mają przeważnie głębokości około 30-50 metrów.

Ceny wierceń studni kształtują się następująco: za studnie wierconą z zastosowaniem w niej rury do wody pitnej 115 mm trzeba zapłacić 200 złotych a za większą średnicę 120 mm należy zapłacić 220 złotych za metr bieżący. Przykładowo za 30 metrów studni głębinowej w Szczyrku o średnicy 115 mm zapłacimy 6,000 zł a za 120 mm 6,600 zł . W ostatnich latach w Szczyrku wykonuje się tylko studnie głębinowe bo tradycyjne są płytkie, drogie i wysychają przez nieustanne obniżanie się poziomu lustra wody w studni. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczyrku do skorzystania z naszej oferty.