Tą realizację można określić jako naszą standardową studnię głębinową, z uwagi na miejsce realizacji (Bielsko-Biała), średnicę (rura 120 mm) i głębokość (poniżej 30 m). Wykonujemy studnie, które są w pełni hermetyczne oraz posiadają zabezpieczenie związane z napływem wód gruntowych do środka. Zapewniając najwyższą jakość, stosujemy wyłącznie sprawdzone złoża filtracyjne, atestowane rury i filtry z certyfikatami higienicznymi do kontaktu z wodą pitną.

Analizy fizykochemiczne przeprowadzane są na działce u klienta, w miejscu wyznaczonym na odwiert studni głębinowej w Bielsku. Realizacja rozpoczyna się od analizy danych dostępnych w wielu źródłach do których można zaliczyć: mapy hydrogeolgiczne Śląska, firmowe dokumentacje czy szczegółowe mapy geologiczne Polski.