Dnia 13 marca w miejscowości Szczyrk nasz oddział wiertników wykonał odwiert studni głębinowej. Studnia została wykonana z uwagi na problem z dostępem do wody, ponieważ w okolicy nie znajduje się żadna sieć wodociągowa. Teraz nasz klient może cieszyć się z dostępu do wody. Mieszkańcy terenów górskich często borykają się z problemem utrudnionego dostępu do wody z sieci wodociągowej.

Zazwyczaj korzystając ze standardowej studni kręgowej o głębokości około 10 metrów. Jednak z czasem większość takich studni daje coraz mniej wody, aż w końcu wysycha. Ponadto taka woda nie zawsze nadaje się do bezpośredniego picia. Studnie głębinowe czerpią wodę z większej głębokości, z warstw wodonośnych wód podziemnych, charakteryzuje się lepszą jakością wody.