Przygotowanie studni głębinowej na Śląsku odbyło się 31 lipca 2023 roku. Pierwszym etapem pracy było analizowanie danych opartych na wcześniejszych realizacjach, a także korzystanie z map hydrograficznych i geologicznych. Dzięki temu mogliśmy dokładnie określić miejsce i głębokość odwiertu. Podczas procesu wiercenia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, który umożliwia precyzyjne wykonanie studni głębinowej. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dostosowując się do zamierzonego celu i oferując rozsądne i solidne rozwiązania.

Studnia głębinowa na Śląsku pobiera wodę z głębokich warstw wodonośnych podziemnych. Aby ochronić studnię, zapewniamy jej hermetyczność i zabezpieczamy przed napływem wód gruntowych. Innym rozwiązaniem są studnie kręgowe, których głębokość nie przekracza 10 metrów. Takie studnie są wykonywane na ciekach wodnych, znanych jako żyły wodne, które mieszają się z wodami gruntowymi. Należy zaznaczyć, że jakość wody ze studni kręgowych jest niższa, przez co nie nadaje się do spożycia.