Wykonanie studni głębinowej w Małopolsce, przypadło na 5 listopada 2021 roku. Pierwszym elementem pracy była analiza danych opartych o starsze zlecenia, wykorzystano również mapy hydrograficzne i geologiczne. Dzięki temu wskazywane jest miejsce i głębokość odwiertu. Podczas wiercenia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pozwalający dokładnie wykonać studnię głębinową. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i w zależności od zamierzonego celu przedstawiamy rozsądne i rzetelne rozwiązanie.

Studnia głębinowa w Małopolsce czerpie wodę z dużych głębokości, pochodzących z warstwy wodonośnej wód podziemnych. W celu ochrony studni wykonujemy je hermetycznie i zabezpieczamy przed napływem wód gruntowych. Drugim rozwiązaniem są studnie kręgowe nie głębsze niż 10 metrów. Wykonuje się je na ciekach wodnych zwanymi żyłami wodnymi mieszającymi się z wodami gruntowymi. Powoduje to gorszą jakość, przez co woda jest niezdatna do picia.