Wywiercenie studni głębinowej w Bielsku-Białej zajęło nam stosunkowo mało czasu, ze względu na doświadczenie zdobyte na tym terenie. Jest to obszar najbardziej nam znany, a realizacje tutaj zazwyczaj wykonujemy bez jakichkolwiek problemów. Usługę wykonaliśmy najnowszej generacji wiertnicami oraz kompresorami o dużej wydajności powietrza, przez co praca przebiegła szybciej. Zastosowaliśmy doskonałej jakości materiały, aby trwałość i efektywność studni była jak najdłuższa.

Do wywiercenia studni głębinowej na Śląsku podeszliśmy z ogromną koncentracją, w celu wykonania jak najlepiej naszej pracy. Wykonaliśmy w pełni hermetyczną i zabezpieczoną przez napływem wód gruntowych studnie. Zastosowaliśmy złoża filtracyjne, atestowane rury oraz filtry, które posiadają certyfikaty higieniczne.