Dla zainteresowanych, w tej realizacji prezentujemy proces przygotowania się naszej firmy do wykonania studni głębinowej w Zawoi. Wiertnicę ustawiliśmy w miejscu wyznaczonym przez hydrogeologa. Pod podpory wiertnicy podłożyliśmy płyty zwiększające stabilność sprzętu podczas odwiertu. Następnie maszt wiertnicy podnoszony jest to góry, tak aby był ustawiony prostopadle do podłoża.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności możemy przejść do naszej właściwej pracy czyli wiercenia pionowego. Po dotarciu do wody na zaplanowanej głębokości, studnia jest zbrojona a następnie szczelnie zabezpieczona. Gotowa studnia jest hermetyczna i zabezpieczona przed napływem wód gruntowych. Stosujemy cementację lub inekcję otworu, z zastosowaniem kompaktonitu lub wertonitu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat studni głębinowych.